Satış Koşulları ve Kampanyalar

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Satış Koşulları

  Satışın gerçekleşmesindeki en önemli adımlardan biri hangi malların, kime, hangi fiyattan, nasıl bir iskonto ile ve hangi ödeme koşullarından satılacağının bilinmesidir. Bunu yaparken tek bir fiyat listesinden yararlanılabileceği gibi, çok daha karmaşık birden fazla kapsamlı fiyat listeleri de kullanılabilir.
  Fiyat Listeleri

  • Sınırsız sayıda fiyat listesi tanımlayabilme
  • Her fiyat listesinin geçerli olduğu tarih aralığı
  • Her fiyat listesinde tanımlanabilir 3 ayrı fiyat kolonu
  • Her ürün için istenilen döviz cinsinden fiyat tanımlayabilme
  • Eski fiyat listelerini saklama
  • Fiyatların otomatik olarak güncellenme olanağı
  • Fiyat listelerinin kopyalanarak çoğaltılması
  • Her fiyat listesi için maximum iskonto kontrolü
  • Fiyat listesindeki her ürün için uygulanacak iskonto aralıklarının belirlenmesi


  Müşteri Satış Koşulları

  Müşterilere satış koşulları üzerinden otomatik fiyat ve değerlerin getirilebilmesi ve Uygulanacak koşulların nelerden oluştuğunun belirlenmesi içindir.

  İlgili müşteri seçildiğinde uygulanacak olan fiyatlandırma ve iskontoların hangi koşulda kullanıcılar tarafından müdahale edileceğinin belirlenmesini sağlar.

  Satış Koşulları aynı zamanda Müşterileriniz için Maliyet kontrolü yapılmasını sağlar.

  Satış Koşulları

  • Ürün bazında 1 den fazla iskonto tanımlayabilme
  • Oransal ve tutar bazında Dip İskontosu
  • Fiyat Netleştirme İskontoları ile belirli bir tutardan netleştirme yapılmasını sağlar
  • Tüm iskontoların otomatik olarak hesaplanabilmesi
  • Fiyatların müşteri, ürün veya özel formüller bazında otomatik getirilmesi
  • İstenilen formüle göre liste fiyatının arttırılabilmesi veya azaltılabilmesi
  • İskonto ve fiyatlama için satış koşullarını oluşturabilme
  • Müşteri, ürün veya müşteri + ürün bazında satış koşulu tanımları
  • İskonto ve fiyatlamada vade, ürün tutarı, toplam ciro, miktar veya istenilen formüllü tanımlamalar şeklinde kademeli hesaplama yeteneği
  • İskonto toplamını ve hesaplamalarını ardışık ve bağımsız olarak yaptırabilme
  • Sistemdeki çeşitli verilerden elde edilen sonuçlara göre iskonto hesaplama imkanı
  • Satış vadesini, gün veya formül bazında hesaplanabilen gün olarak belirleme
  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım