Satış Süreçleri ve Satış Planlama ( SOP )

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Satış ve Operasyon Planlama

  Satış ve Operasyon Planlama (S&OP), “yeni ve mevcut ürünler için müşteri odaklı pazarlama planları ile tedarik zinciri yönetiminin entegre edilmesi sayesinde sürekli olarak rekabet avantajı elde etmek için operasyonların stratejik olarak yönlendirilmesi yeteneğini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, bütün iş planlarını (satış, pazarlama, ürün geliştirme, üretim, satın alma ve finans) tek bir plan kümesi olarak bir araya getirmektedir” (APICS – The Association for Operations Management).

  Satış ve pazarlama aktiviteleri, ticari promosyonlar, üretim, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ve benzeri konularda farklı departmanlar arasında koordinasyon ve iletişimin artırılması ve tüm siparişlerin zamanında ve eksiksiz olarak mümkün olan en düşük maliyette karşılanması amacıyla talep, tedarik ve üretimin planlanması için gerekli bilgiyi uygun zamanda sağlanması açısından oldukça önemlidir.

  Bu süreç üst düzey tedarik zinciri performansı elde etmede üreticiler için son derece kritik bir süreç olmasına rağmen, çok sayıda şirketin iyi tasarlanmış ve uygulanan satış ve operasyon planlama süreçleri bulunmamaktadır veya hatta belki de birçok şirket bu süreci hiç uygulamamaktadır.

  Bunun nedeni üst yönetimin ya bu sürecin öneminin farkında olmaması ya da bu konuyla ilgilenmemiş olması olabilmektedir. Bilgi paylaşımını ve planlar üzerinde mutabakat sağlanmasını engelleyen fonksiyonel engeller, özellikle birbiriyle çelişen performans ölçütleri ve teşvik unsurları bulunabilmektedir. Çeşitli fonksiyonların tahminleri geliştirmek ve bilgileri aynı detay seviyesinde paylaşmak için doğru araçları bulunmamaktadır. Ortak tahmin oluşturmanın, birilerinin her zaman kaybetmesi anlamına geldiği yolunda bir algı yerleşmiş olabilmektedir. İşletmeler, tedarik zincirlerine ait kısıtları ve finansal kısıtları anlamamaktadır. Bunun sonucunda bir talep planı üzerinde mutabık kalabilmekte ama bu planı destekleyecek ürün teslimatını yapıp yapamayacaklarını gerçekten bilmemektedirler. Organizasyonda çeşitli fonksiyonel planları birleştirebilse dahi, muhtemelen bu planı herhangi bir şekilde gerçekleştiremeyeceği yolunda bir inanış bulunmaktadır.

  Mira ERP, dünya çapında bir satış ve operasyon planlama sürecinin oluşturulmasının, yalnızca “tek bir tahmin” üzerinde mutabık kalınmasından daha fazlasını içerdiğini bilmektedir. Bu, piyasa dinamiklerinin anlaşılması ve talebe cevap vermekle ilgilidir. Talep ile arzın kolayca eşleştirilmesini engelleyen kısıtlar olduğunda ürün ve müşteri bazında finansal ödünlerin bilinmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan sonuçların elde edilmesi için fonksiyonlar arasında birbiri ile çelişen performans ölçütlerinin ve sebeplerin üstesinden gelinmesi ve “değişim yönetimi” yaklaşımının uygulanması gerekmektedir.

  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım