İş Gücü Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  İşgücü yönetimi nedir?

  İşgücü yönetimi, verimli bir gücü oluşturabilmek için gerekli olan aktivitelerin tümüdür. Bu aktiviteler bazen insan kaynakları yönetim sisteminin işleyişini sağlamaktır, bazen kurumsal kaynak yönteminin ilgili bölümünün işleyişini sağlamaktır, bazen de bir başka şeydir.

  İşgücü yönetimi konsepti, işgücü optimizasyonunun evrim geçirmesi ile başlamıştır. İşgüçü yönetimi şunları içermektedir;

  İş gücü yönetimi ayrıca saha servis yönetimini de kapsar. Bu, saha servis teknisyenlerinin ve onların mal ile doldurulmuş araçlarının müşteriye sevkiyatını en optimal şekilde planlayan bir yazılım sunar. Saha servis yönetimi şu öğeleri içerir;

  • Talep yönetimi

   İhtiyaç olan personel sayısı ve uzmanlığının planlanması için çalışma direktiflerinin tahmin edilmesine yardımcı olur.

  • İşgücü planlaması

   Daha önce belirlenmiş kurallar çerçevesinde otomatik şekilde çizelgenin ve kaynak kullanımının optimize edilmesidir.

  • İşgücü ataması

   Otomatik olarak iş direktiflerinin daha önce tanımlanmış alanlardaki belirli teknisyenlere atanmasıdır.

  • Mobil çözümler

   İş atayanlar ile teknisyenler arasında gerçek zamanlı iletişimin sağlanması.

  Birçok pazarda ve endüstride işgücü yönetimi, doğru işe doğru personeli doğru zamanda atamak olarak özetlenebilir. İşgücü yönetimi terimi, klasik personel planlaması teriminden farklıdır, çünkü personel planlaması daha çok zaman yönetimi ile alakalıdır. Bu klasik yaklaşım, personel gereksinimlerindeki ve amaçlardaki değişimi içeren ve buna göre görev atamaları yapan talep odaklı iş gücü yönetimi ile evrim geçirmiştir. Talep odaklılık ve işgücü optimizasyonunun yanında, işgücü yönetimi şunları da dahil etmektedir;

  İşgücü yönetimi pazarı hala çok yeni sayılabilir. 1980’lerde ve 1990’larda girişimciler çoğunlukla tedarik zinciri yönetimi veya üretim planlama sistemleri gibi konulara odaklanırlardı. Modern işletmede ise odak konusu, “ERP” olarak bilinen “kurumsal kaynak planlaması”dır.. Maliyet baskısının artması ile birlikte, insan kaynakları yönetimi ön plana çıkmıştır. Emek-yoğun olan tüm endüstrilerde işgücü yönetimi, kurumsal yönetimin önemli ve stratejik bir bileşenidir.

  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım