Cari Kart Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Cari Hesap Nedir?

  Cari hesap; herhangi bir bankayla bu bankanın müşterileri arasında veya herhangi bir malın satıcısıyla onu alacak alıcı kişi ya da kurumların arasında gerçekleştirilecek işlemlerin bir bütün olarak hesaplanması işlemidir. Cari hesapta alıcıyı ve satıcıyı, ya borçlu ya da alacaklı pozisyonuna sokan bir takım işlemler, alacak kalemleri ve borçlu kalemleri şeklinde toplanmaktadır. Sonuç olarak hem alacak hem de borç bakiyesinin miktarına göre alacaklılar ve satıcılar kendi borç durumlarını ve alıcı durumdaki miktarlarını tespit edebilmektedirler. Herhangi bir işletme yapısında, alacaklı cari hesapları ve borçlu cari hesapları kullanılabilmektedir. Borçlu cari hesaplarda, bir işletmenin bir mal sattığı ya da bir hizmet sunduğu müşterilerin ferdi şekildeki borç durumlarını göstermektedir. Bunun devamında da cari hesaplar; bir işletmenin genel olarak bir mal satması ya da bir hizmet sunması dolayısıyla 3. şahıslara karşı oluşan borç bakiyelerini göstermektedir. Bankalara ait olan cari hesaplar kendi aralarında üç farklı gruba ayrılmıştır. Bunlar; muhabirlere ait olan grup, mudilere ait olan grup ve müşterilere ait olan gruptur. Türkiye’de Türk Ticaret Kanunu’nun içerdiği hükümler doğrultusunda cari hesap içeriğinde; karşılıklı taraflar olarak borçlar ve alacaklar, hesap kesim tarihi ne zamansa o zaman tasfiye edilmektedir. Bunun anlamı alacak kalemlerinin ya da borç kalemlerinin birbirinden bağımsız olarak talep edilemeyeceğidir. Hesap kesiminin sonucunda hesapların sahiplerine “mutabakat” ismi verilen bir mektup gönderilerek münferit olan alacak kalemleri ve borç kalemleri ile bakiyenin tasdikli hali istenmektedir.

  Cari Hesap Takibi İçin Hangi Araçlar Kullanılmaktadır?

  İşletmelerin geneli, kendi cari hesaplamalarını cari hesap defterlerinde ya da excel tablolarında barındırmaktadır. Ancak cari hesapların cari hesap defterinden takibinin yapılması oldukça zahmetli ve teferruatlı bir iş olmaktadır. Çünkü bu hesabı defterde tuttuğunuzda, defteri 3 farklı alana ayırıp bir bölümde satıcılara karşı var olan borçları, bir bölümde müşterilerden gelecek alacakları, bir bölümde de vergi borcu vb. diğer alanlardaki borç ve alacakları not etmeniz gerekmektedir. Bu zorlu yöntemin dışında bir de Excel tablosu tutmaya karar verirseniz, işlemlerinizi programda çoklu bölmelere ayırarak yapmanız gerekmektedir. Bu bölmelerdeki bilgiler; cari hesabın tipi, takip numarası, isim, unvan, alacak bakiyesi bilgisi ve borç bakiyesi bilgisi gibi bilgileri barındırmalıdır. Bu girdileri yaptıktan sonra müşteriye özel olarak bilgiler sürekli olarak güncel tutulmalıdır. Ancak bu yöntemde de diğer defter yönteminde olduğu gibi hesaplamaları sürekli istenilen ayrıntıda ve titizlikle yapabilmek pek mümkün olmamaktadır. Zaman içerisinde tablonun kalabalıklaşması ve bilgilerin çoğalması kontrolün elden kaçmasına sebep olabilmektedir. Bunun için yapılacak en mantıklı yöntem işletmeye bu işlerden sorumlu bir uzman çalışan almaktır.

   

  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım