Risk ve Teminat Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Risk Yönetimi Kavramı

  İşletmenin normal faaliyeti süreci içerisinde karşılaşılan risklerin giderilmesi, minimize edilmesine dönük her türlü faaliyeti risk yönetimi aracı olarak açıklamak mümkündür. Risk yönetiminin temel hedefi, karar verme mekanizmaları için risklerin görünür ve ölçülebilir hale getirmek subjektifliğini azaltmaktadır.
  Bu şekilde belirsizlikler ve bu belirsizliğin yaratacağı olumsuzluklar en aza indirgemeye çalışılır.

  İşletmeler açısından risk yönetimi; işletmenin varlıklarını, yükümlülüklerini işletmenin değerini en çok artıracak biçimde yönetmek anlamında da kullanılabilir. İşletmelerin aktif ve pasiflerini doğru planlayıp yönetebilmeleri için işletmenin mali yapısı üstünde ve trend analizi içerisinde etkin finansal analiz çalışması yapmaları gerekir.

  Bankacılık sektöründe parasal aktiflerin ve pasiflerin bilanço içindeki payı oldukça yüksek olduğundan maruz kalınan risk de oldukça yüksek olmaktadır. Finans kuruluşları içerisinde önemli yer tutan bankacılık sektöründe risk yönetiminin önem kazanmasını sağlayan başlıca unsurlar aşağıda belirtilmiştir

  • Gittikçe artan sayıda finansal enstrümanlar,
  • Sermaye talebini artırma baskısı,
  • Uygun ve doğru fiyatlandırmaya Pazar ve kredi riskinin kontrol altında tutulması,
  • Artan zorunluluklardır,
  • Müşteri servisinin hızlandırılması ve kalitesinin de artırılması.

  Sonuç olarak risk yönetiminin, bir bankanın en yaşamsal stratejik fonksiyonlarından ve bankaya “rekabet üstünlüğü” sağlayabilecek en önemli araçlardan birisi olduğu kabul edilebilir.

  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım