E-İrsaliye Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  e-İrsaliye Nedir?

  VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir.

  E-İrsaliye uygulamasına geçiş 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olup kapsama girenler

  e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan,
  Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan mükelleflerdir.
  1.1.2018 tarihinden itibaren ise Şahıs ve Sermaye firmaları gönüllü olarak e-irsaliye sistemine geçiş yapabilirler.

  E-irsaliye Özellikleri Nelerdir?

  e-irsaliye uygulaması ile e irsaliye kullanmaya başlayan işletmeler önce önce e-faturayı düzenleyip daha sonra kağıt irsaliye tiplerinden (sevk ve taşıma irsaliye) biri olan sevk irsaliyelerini dijital ortamda düzenleyerek mali mühürleri ile onaylayıp kendisi de e-irsaliye mükellefi olan alıcıya ulaştıracaktır. Taraflardan birisinin e irsaliye mükellefi olmaması durumunda kağıt ortamda yada e arşiv fatura ile irsaliye gönderimi yapılması gerekmektedir.

  E-irsaliyenin bir nüshası olan taşıma irsaliyeleri ise eskiden olduğu gibi matbu olarak araçlarda bulundurulmaya devam edecektir.

   

  E-irsaliye Avantajları Nelerdir?

  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım