Satınalma Süreçleri

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Tedarik Yönetimi

  Tedarik zinciri teknik olarak, malzeme tedariki işlemlerini yerine getiren, bunları yarı mamul ve mamullere dönüştüren ve daha sonra bunları dağıtım kanalıyla müşterilere ulaştıran hizmet ve dağıtım seçeneklerinden oluşan şebekedir. Bu şebeke, malzemelerin sağlanması, bu malzemelerin ara ve tamamlanmış ürünlere dönüşümü ve tamamlanmış ürünlerin müşterilere dağıtımı fonksiyonlarını yerine getirir. Tedarik zincirini; “Temel Tedarik Zinciri”, “Genişletilmiş Tedarik Zinciri” ve “Üst Seviye Tedarik Zinciri” olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. Temel tedarik yalnız firma, müşteri ve tedarikçi varken, üst seviye tedarik zincirine üçüncü parti tedarikçi, müşteri ve sağlayıcılar da dahil olmuştur. Tedarik zincirinin yönetimi ise, hammaddenin sisteme girip son kullanıcıya teslim edilmesine kadar gerçeklesen zincirdeki hem yukarı (upstream, girdi sağlayanlar), hem de aşağı (downstream, dağıtım ve pazarlama sonrası hizmetler) tüm malzeme ve bilgi akışlarını kontrol ve koordinasyonunu kapsayan bir faaliyettir.

  Dolayısıyla tedarik zinciri yönetimini baştan sona tek uzmanlık alanı olarak algılamak yanlıştır. Bir satın alma prosesi ile gelen malın şirket içinde nasıl sirküler edileceği prosesi farklı bir iştir. Üretilmiş malın depolanması ile depodan malın alınıp tüketiciye ulaştırılması da farklı bir süreçtir. Her biri kendi içinde iyi bilinmesi gereken iş süreçleridir. Ama hepsi de birbirine bir zincirin halkaları kadar iyi kenetlenmiştir. Tüm halkaların sağlamlığı söz konusu olduktan sonra, zincirin sağlamlığından söz edilebilmektedir. Bunun yanında tedarik zinciri yönetimi teknik bir faaliyetin ötesinde bir yönetim felsefesi olarak görülmesi elde edilebilecek yararı en üst düzeye çıkartacaktır. Tedarik zinciri yönetimi ile müşteri istekleri daha kısa sürede ve istenilen şekilde yerine getirilir ve maliyetler, katma değer yaratmayan faaliyetler ve gerekli olmayan malzemelerin eliminasyonu ile azaltılmaktadır. Sonuçta etkin bir tedarik zinciri yönetimi, stokların azaltılmasına, daha düşük operasyonel maliyetlere, ürünlerin uygun zamanda müşterilere ulaştırılması sonucu müşteri tatmininin artmasına yol açacaktır.

   

  İthalat Yönetimi

  İşletmenizin İthalat sürecinin kolaylaştırılması ve en doğru şekilde maliyetlendirme yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ürün ithalat maliyetinin doğru olarak hesaplanmasındaki önemli unsurlardan birisi de yapılan masraf dağıtımının hangi kritere göre ürünlerin üzerine dağıtılacağıdır. Bu konuda da sistem size tutar, miktar, oran gibi kriterlerden yararlanma olanağını sunar.

  Satınalma Talepleri

  Satınalma talepleri, şirket içindeki bölüm, birim ve kişilerin, değişik ihtiyaçlarını, belirli bir onay mekanizması ve formlar dahilinde yapabildikleri bir sürece denir. Bu süreci eksiksiz olarak online takip etmenizi sağlar.

  Satınalma Siparişleri

  Satınalma sipariş süreci, şirketin belirli bir ihtiyaç için karar verme ve bunun iletildiği süreci ifade eder. Şirket, karar verme sürecini teklifler bazında veya direkt manuel olarak yapabilir. Kararda ihtiyacın miktarsal, parasal, sevkiyat şartları, ödeme şartları ve kalite parametreleri belirlenmiş olur. Bu karar verilen şartlar Satınalma sipariş formu ile tedarikçiye iletilir.

  Satınalma Faturaları

  Satınalma sürecinin mal –hizmet kabulünden sonra satınalma fatura süreci başlar.Fatura sürecinin tamamını eksiksiz olrak Mira ERP üzerinden takip edebilirsiniz.

  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım