Genel Muhasebe

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Muhasebe Nedir ?

  İşletmenin varlıkları ve kaynakları (Sermayesi ve Borçları) üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen, mali nitelikli işlemlere ait bilgileri, kaydetmek, özetlemek, sınıflandırmak, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişilere ve kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi sistemidir.

  Kaydetme: Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplu hâle getirilmesi, daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazır hâle getirilmesi için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemidir.

  Sınıflandırma: Çok sayıdaki bilgilerin belirli sınıf veya gruplara göre düzenlenmesi işlemidir.

  Özetleme: Kaydedilmiş ve sınıflandırılmış çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazır hâle getirilmesi işlemidir. Bu nitelikteki işlemlerin kaydedilmesi, özetlenmesi ve sınıflandırılması Muhasebenin en önemli ve birinci işlevidir.

  Analiz ve Yorum: Muhasebenin ikinci işlevidir. Bilgilerin işletme yönetiminde yararlı hâle getirilmesi için yorum ve analiz ile kullanılabilir bilgiler şekline getirilmesi gerekmektedir. Yorum ve analiz raporlar şeklinde özetlenebilen bilgilerin ne anlama geldiğinin ve olaylar ile sonuçlar arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.

  Muhasebe Türleri: Konumuz açısından muhasebe Maliyet Muhasebesi ve Genel Muhasebe olmak üzere ikiye ayrılabilir.

  Genel Muhasebe Nedir?

  İşletmenin parasal işlemlerinin ve sonuçlarının belgelere dayanarak tarih sırasına göre izlendiği muhasebe türüdür. Diğer adı finansal muhasebedir. İşletmenin varlık, kaynak, borç, alacak, gelir, gider, kâr ve zararı genel muhasebe sayesinde öğrenilir. Genel muhasebe muhasebe öğreniminin temelidir. Genel muhasebe öğrenimini inşaat muhasebesi, banka muhasebesi, konaklama muhasebesi, şirketler muhasebesi gibi uzmanlık alanları izler. Genel muhasebenin faydaları şunlardır: İşletmenin yapması gereken işlemlerin unutulmamasını sağlar. Daha önce yapılan bir işlem hakkında bilgi verir. İşletmenin elinde belli bir tarihte ne kadar varlık olduğu, işletmenin ne kadar borcu olduğu yani işletmenin genel durumu görülebilir.

  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım